Custaiméirí ÍMAT – Próiseas deireadh bliana

Achoimre Sonraí Fostaíochta

I mí Eanáir 2021, beidh teacht agat ar Achoimre Sonraí Fostaíochta le haghaidh 2020 in moChúrsaí. Féadtar teacht air tríd an nasc 'Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín ‘Seirbhísí ÍMAT’.

Beidh do shonraí pá agus asbhaintí reachtúla don bhliain seo mar a thuairiscigh d'fhostóir nó do sholáthraí pinsin iad, ar fáil san achoimre seo. Beidh aon íocaíochtaí fóirdheontais pá na paindéime san áireamh san Achoimre Sonraí Fostaíochta, lena n-áirítear an Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá agus an Scéim Aisíocaíochta d’Fhostóirí. Féadtar doiciméad a chruthú le féachaint air nó le priontáil más gá. Féadtar an doiciméad a úsáid mar chruthúnas ar ioncam do thríú páirtithe chomh maith.

Físeán ar 'An chaoi le d’Achoimre Sonraí Fostaíochta le haghaidh 2020 a fháil’

 

 

Físeán ar 'Achoimre Sonraí Fostaíochta le hÍocaíocht Phaindéime'

 

 

Ar aghaidh: Réamhráiteas Deireadh Bliana