Cén chaoi le Tuairisceán Cánach Ioncaim ÍMAT a thíolacadh

Réamhráiteas Deireadh Bliana (RRDB)

moChúrsaí - Tá sé tapa. Tá sé éasca. Agus tá sé saor in aisce.

Íocaíochtaí ón Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) in 2023

Má bhí na híocaíochtaí seo a leanas á bhfáil agat ón RCS, féadfaidh tú féachaint ar do RRDB do 2023 agus Tuairisceán Cánach Ioncaim (TCI) Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT) 2023 a chomhlánú agus a thíolacadh ón 01 Eanáir 2024:

 • Pinsean Stáit (ranníocach)
 • Pinsean Stáit (neamhranníocach)
 • Pinsean baintrí
 • Sochar Sláinte agus Sábháilteachta
 • agus
 • Sochar Cumais Pháirtigh.

Má bhí íocaíochtaí eile RCS á bhfáil agat, féadfaidh tú féachaint ar do RRDB 2023 agus féadfaidh tú do TCI a chomhlánú agus a thíolacadh ón 15 Eanáir 2024.

Réamhráiteas Deireadh Bliana (RRDB)

Léireofar ar do RRDB réamhshonraí do shuíomh cánach do bhliain ar leith. Tá sé seo bunaithe ar fhaisnéis a choinnítear ar do thaifead de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim ó d'Achoimre Sonraí Fostaíochta agus is réamháireamh amháin é.

Taispeánfar ann an bhfuil an méid ceart Cánach Ioncaim agus Muirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU) íoctha agat don bhliain bunaithe ar an bhfaisnéis atá ar do thaifead de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

D'fhéadfadh an Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime (IDP) a bheith san áireamh i do RRDB, má fuair tú an íocaíocht seo ón RCS. Áireofar ann freisin aon íocaíochtaí incháinithe eile a fuair tú ón RCS.

Taispeánfaidh an PEOYS má tá:

 • ró-íocaíocht - féadfaidh sé gur íoc tú an iomarca Cánach Ioncaim nó MSU leis na Coimisinéirí Ioncaim agus féadfaidh sé go bhfuil aisíocaíocht dlite duit.
 • gearríocaíocht - féadfaidh sé nár íoc tú an iomarca Cánach Ioncaim nó MSU leis na Coimisinéirí Ioncaim.
 • cothrom - d'íoc tú an Cháin Ioncaim agus MSU ceart bunaithe ar do thuilleamh.

Chun féachaint ar do RRDB, ní mór duit:

 1. Síniú isteach ar moChúrsaí agus an Fíorú Dhá Chéim (2FA) a chomhlánú.
 2. Cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin 2020-2023’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT.
 3. Roghnaigh an bhliain chánach cuí agus iarr Ráiteas Dliteanais.
 4. Beidh do réamhthoradh le feiceáil ar bharr an chéad leathanach eile.

Chun a dheimhniú an bhfuil aisíocaíocht dlite duit nó má tá airgead dlite duit do na Coimisinéirí Ioncaim, ní mór duit Tuairisceán Cánach Ioncaim ÍMAT a chomhlánú. Féadfaidh sé go n-athróidh Tuairisceán Cánach Ioncaim ÍMAT do réamhthoradh toisc go gceadaíonn sé duit:

 • ioncam breise a dhearbhú
 • éileamh a dhéanamh ar chreidmheasanna cánach
 • agus
 • faoiseamh a éileamh ar chostais sláinte agus cianoibre.

Is é comhlánú Tuairisceán Cánach Ioncaim do bhliain ar leith an t-aon bhealach chun aisíocaíocht a fháil ar aon chánacha ró-íoctha. Ag brath ar na creidmheasanna cánach, na costais agus an t-ioncam breise a éilíonn tú nó a dhearbhaíonn tú, féadfaidh tú:

 • luach d'aisíocaíochta a mhéadú
 • an tsuim atá dlite agat do na Coimisinéirí Ioncaim a laghdú.

Ar aghaidh: Tuairisceán Cánach Ioncaim ÍMAT