Custaiméirí ÍMAT – Próiseas deireadh bliana

Réamhráiteas Deireadh Bliana

Chun féachaint ar do Réamhráiteas Deireadh Bliana, ní mór duit:

Beidh do réamhthoradh le feiceáil ar bharr an chéad leathanach eile.

Is réamháireamh é seo amháin. Taispeánfaidh sé má tá an tsuim cheart chánach agus Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) don bhliain íoctha agat. Tá sé bunaithe ar an bhfaisnéis atá ar an taifead ag na Coimisinéirí Ioncaim. Beidh an Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime ón Roinn Coimirce Sóisialaí san áireamh sa Réamhráiteas Deireadh Bliana le haghaidh 2021.

Más mian leat Ráiteas Dliteanais a fháil, ní mór duit Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú.

Ar aghaidh: Tuairisceán Cánach Ioncaim