Daoine bainteacha

Iarratasóir aonair

Nuair a dhéanfaidh tú iarratas ar imréiteach cánach, déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim seiceáil:

  • do chuid maoin
  • do chuid comhpháirtíochtaí (a bhfuil tú mar bhall díobh)
  • ar eintiteas ghnó roimhe nuair a bhí athrú ceadúnais licéir i gceist
  • agus
  • ar d'fhostóir má tá tú fostaithe mar dhlíodóir agus ag iarraidh bheith páirt don Phainéil um Chúnamh Dlíthiúil Ceartais Choiriúil.

Ar aghaidh: Iarratasóir comhpháirtíochta