Imréiteach cánach – faoi athbhreithniú, diúltaithe nó tarraingthe siar

Léargas ginearálta

Má dhéanann tú iarratas ar Dheimhniú Imréitigh Cánach, agus mura n-eisítear é, ciallaíonn sé sin go bhfuil sé ‘faoi athbhreithniú’ nó gur diúltaíodh é.

Mura bhfuil do chúrsaí cánach féin, nó cúrsaí cánach na ndaoine atá bainteach leat in ord, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim do Dheimhniú Imréitigh Cánach a tharraingt siar. Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim do Dheimhniú Imréitigh Cánach a tharraingt siar freisin nuair a théann d’iarratas in éag.

Rachaidh d’iarratas ar Dheimhniú Imréitigh Cánach in éag tar éis bliain amháin i gcás iarratais ar dheontais agus laistigh de cheithre bliana i gcás gach iarratas eile.

Ar aghaidh: Iarratas faoi athbhreithniú