Daoine bainteacha

Léargas ginearálta

Féadfar maoin, eintiteas nó duine a bheith mar duine bainteach.

Cliceáil ar an cineál iarratasóir thú chun féachaint ar cén daoine bainteacha a ndéanann na Coimisinéirí Ioncaim athbhreithniú ar agus iarratas tíolactha agat.

Tabharfaidh an scáileán ‘Déan athbhreithniú ar do shonraí’ liosta duit maidir leis na daoine agus maidir leis an maoin a bhfuil na Coimisinéirí Ioncaim ar an eolas fúthu. Tá an fhreagracht ort a chinntiú go bhfuil siad seo cruinn agus na sonraí a leasú nó a uasdátú, má tá sé riachtanach.

Ar aghaidh: Iarratasóir aonair