Cén uair a theastaíonn Deimhniú Imréitigh Cánach?

Léargas ginearálta

Is éard is Deimhniú Imréitigh Cánach ann ná deimhniú ó na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil do chúrsaí cánach in eagar. Tugtar achoimre sa rannán seo ar na cúinsí éagsúla ina dteastaítear Deimhniú Imréitigh Cánach. 

Féadtar eolas a fháil ar an chaoi chun iarratas a dhéanamh faoi An chaoi chun iarratas a dhéanamh ar Dheimhniú Imréitigh Cánach.

Ar aghaidh: Chun iarratas a dhéanamh ar do cheadúnas nó scéim nó é a athnuachan