Cén uair a theastaíonn Deimhniú Imréitigh Cánach?

Chun críocha An tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

Ní mór Deimhniú Imréitigh Cánach a bheith ag na daoine seo a leanas:

  • baill de Dháil Éireann nó de Sheanad Éireann
  • oifigigh poiblí shinsearacha
  • iarrthóirí ar cheapacháin chun na breithiúnachta.

Féach Caighdeáin in Oifigí Poiblí (SIPO) le haghaidh tuilleadh eolais.

Ar aghaidh: Iarratas a dhéanamh ar an Scéim Cúitimh CBL do Charthanais