Imréiteach cánach – faoi athbhreithniú, diúltaithe nó tarraingthe siar

Achomhairc

Féadtar achomharc a dhéanamh in aghaidh Deimhniú Imréitigh Cánach a bheith diúltaithe nó tarraingthe siar.

Má dhéanann tú cinneadh achomharc a dhéanamh, ba chóir duit é a dhéanamh laistigh de 30 lá tar éis ceann amháin díobh seo:

  • an dáta a dhiúltaigh na Coimisinéirí Ioncaim d’iarratas ar Dheimhniú Imréitigh Cánach
  • an dáta ar an litir ó na Coimisinéirí Ioncaim ag tarraingt siar do Dheimhniú Imréitigh Cánach.

Roimh achomharc a dhéanamh, ní mór duit aon cháin nó dleacht atá ag dul do na Coimisinéirí Ioncaim a íoc, nach bhfuil aighneas faoi nó nach bhfuil achomharc á dhéanamh ina leith. I do litir diúltaithe nó tarraingthe siar, beidh liosta de cibé cáin nó dleacht atá dlite le híoc agat.

Níl teidlíocht chun achomharc a dhéanamh in aghaidh aon chánach nó dleachta nár íocadh san áireamh sa teidlíocht atá agat achomharc a dhéanamh in aghaidh do Imréiteach Cánach a bheith diúltaithe nó tarraingthe siar.