Scéim easpórtála miondíola

Léargas ginearálta

Ceadaíonn an scéim easpórtála miondíola do thurasóir nó taistealaí atá cónaitheach taobh amuigh den Aontas Eorpach (AE) aisíocaíocht a éileamh i leith na Cánach Breisluacha (CBL) a gearradh ar earraí a cheannaítear san AE. Ní mór na hearraí seo a bheith easpórtáilte ón AE ag turasóir nó taistealaí taobh istigh de thrí mhí den cheannachán. Iarrtar faoin scéim seo cruthúnas ar an gceannach agus cruthúnas ar an easpórtáil.

Tugtar míniú sa rannán seo ar an méid seo a leanas:

  • cé a fhéadann aisíocaíocht a éileamh
  • an chaoi le haisíocaíocht a éileamh
  • na hearraí atá incháilitheach faoin scéim
  • an cruthúnas a theastaíonn gur fhág na hearraí an AE
  • deimhniú easpórtála na n-earraí ag Custaim
  • deimhniú easpórtála na n-earraí ag oifigigh i dtír chónaithe an turasóra nó an taistealaí.

Cé ba chóir dul i dteagmháil leo maidir le haisíocaíochtaí?

Ba chóir don turasóir nó taistealaí fiosruithe faoi éilimh sonracha ar aisíocaíochtaí CBL a chur chuig an miondíoltóir nó chuig an ngníomhaire aisíocaíochtaí lena raibh tú ag déileáil. Níl na Coimisinéirí Ioncaim freagrach as aisíocaíochtaí cánach faoin Scéim Easpórtála Miondíola.

Féadann miondíoltóirí nó gníomhairí aisíocaíochtaí aon fhiosruithe a chur chuig a n-oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: Cé atá in ann an scéim a úsáid?