Scéim easpórtála miondíola

Cé atá in ann an scéim a úsáid?

Féadann na daoine seo a leanas úsáid a bhaint as an scéim:

  • turasóirí nó taistealaithe ag tabhairt cuairte ar an Stát ó thíortha taobh amuigh den Aontas Eorpach (AE)
  • saoránaigh Éireannacha nó AE atá ag imeacht chun cónaí taobh amuigh den AE ar feadh tréimhse 12 mhí as a chéile ar a laghad.

Cé nach bhféadann an scéim a úsáid?

Ní fhéadann na daoine seo a leanas úsáid a bhaint as an scéim:

  • aon duine a bhfuil gnáthchónaí orthu sa Stát nó i dtír eile den AE
  • turasóirí nó taistealaithe ó thíortha eile den AE
  • náisiúnaigh eachtracha a bhfuil cónaí orthu sa Stát agus a théann ag taisteal thar lear, ach é ar intinn acu filleadh ar an Stát
  • saoránaigh Éireannacha nó AE a théann chun cónaí taobh amuigh den AE ar feadh tréimhse níos lú ná 12 mhí i ndiaidh a chéile
  • saoránaigh Éireannacha nó AE tar éis dul chun cónaí taobh amuigh den AE ar feadh tréimhse 12 mhí as a chéile ach a fhilleann ar ais ar cuairt taobh istigh de na chéad 12 mhí sin. Folaíonn sé seo cuairteanna fillte le haghaidh saoire nó gnó, taobh istigh de na chéad 12 mhí sin.

Cén chaoi a bhfaightear aisíocaíocht Cánach Breisluacha (CBL)?

Ní dhéanann na Coimisinéirí Ioncaim aisíocaíochtaí le turasóirí ná le taistealaithe faoin scéim easpórtála miondíola. Is é an miondíoltóir nó an gníomhaire aisíocaíochta CBL a dhéanfaidh an aisíocaíocht CBL leat nuair a fhaightear cruthúnas ar easpórtáil.

Sula ndéanann tú ceannachán, ba chóir duit a dheimhniú leis an miondíoltóir go bhfuil an scéim á feidhmiú acu ós rud é nach bhfeidhmíonn gach miondíoltóir é. Ba chóir duit a shoiléiriú chomh maith cé acu an bhfuil an scéim á feidhmiú ag an miondíoltóir ina cheart féin, nó i bpáirtíocht le gníomhaire aisíocaíochta CBL.

Má úsáideann tú miondíoltóir a bhfuil an scéim á feidhmiú acu, gheobhaidh tú dearbhán easpórtála maidir le gach ceannachán. Ba chóir dearbháin, seachas dearbháin d’earraí ard-luacha, a fhágáil i mbosca speisialta ag an aerfort lena ndeimhniú. Cuirfear an dearbhán deimhnithe ar ais chuig an miondíoltóir ansin. Glacfaidh an miondíoltóir leis an dearbhán deimhnithe mar chruthúnas easpórtála agus beidh siad in ann ansin an aisíocaíocht a eisiúint.

Nuair atá ceannachán á dhéanamh agat, ní mór duit a chruthú don mhiondíoltóir gur turasóir nó taistealaí thú tríd an méid seo a leanas a sholáthar:

  • fianaise ar d’áit chónaithe
  • do dhátaí eitilte teachta agus imeachta
  • dearbhú sínithe a dheimhníonn gur turasóir nó taistealaí thú agus go n-easpórtálfaidh tú na hearraí taobh istigh de théarmaí na scéime.

Má úsáideann tú gníomhaire aisíocaíochta, ní mór duit a nósanna imeachta sonracha a leanúint tráth an cheannacháin. Seachas i gcás earraí ard-luacha, agus tú ar tí an Stát a fhágáil, ní mór duit do dhoiciméid do na ceannacháin a chur i dtaisce leis an ngníomhaire. Déanfaidh an gníomhaire aisíocaíochta an aisíocaíocht chuí taobh istigh de 25 lá oibre tar éis na doiciméid a bheith comhlánaithe.

Úsáideann roinnt gníomhairí aisíocaíochta CBL cárta chun sonraí gach ceannacháin a thaifeadadh. Déantar na cártaí seo a svaidhpeáil ag an díolphointe gach uair a dhéanann turasóir nó taistealaí ceannachán cáilitheach. Ní mór duit na nósanna imeachta sainiúla a leanúint mar atá leagtha amach ag an ngníomhaire.

Féadfaidh na Custaim a sheiceáil go bhfuil na hearraí á n-easpórtáil, agus mar sin, tá sé tábhachtach go bhfuil siad réidh lena scrúdú, más gá.

Féach an rannán 'Céard iad na ceannacháin a bhféadtar CBL a éileamh ar ais ina leith?' le heolas a fháil ar earraí ard-luacha.

Ar aghaidh: Céard iad na ceannacháin ar a bhféadtar CBL a éileamh ar ais?