Do chlárúchán le haghaidh CBL a chealú

Cealú ag daoine roghnaithe

Má roghnaíonn tú clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) féadfaidh tú é a chealú ach socrú a dhéanamh le d’oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Ní mór duit íocaíocht a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim i leith aon fharasbarr CBL a aisíocadh leat thar an gcáin a d’íoc tú le linn tréimhse athbhreithnithe, is é sin:

  • an tréimhse incháinithe a raibh éifeacht ag an rogha lena linn
  • trí bliana roimh dháta an iarratais ar chealú

cibé acu is lú.

An farasbarr CBL aisíoctha a ríomh

Ríomhtar an CBL atá le haisíoc do na Coimisinéirí Ioncaim mar seo a leanas:

(A + B) - C

I gcás:

  • A = an méid cánach a aisíocadh leat sa tréimhse athbhreithnithe.
  • B = an méid cánach in-asbhainteach maidir le fáltais laistigh den Chomhphobal a rinne tú i rith na tréimhse athbhreithnithe.

C = an glanmhéid cánach a d’íoc tú (más cuí) sa tréimhse athbhreithnithe.

Ar aghaidh: Clárú arna chealú ag feirmeoirí