Do chlárúchán le haghaidh CBL a chealú

Léargas ginearálta

Leagtar amach sa rannán seo an chaoi go bhféadtar do chlárúchán Cánach Breisluacha (CBL) a chealú. 

Féadtar do chlárúchán CBL a chealú más rud mé:

  • gur scoir tú de thrádáil
  • go bhfuil do láimhdeachas tar éis titim faoin tairseach láimhdeachais cuí
  • gur cláraíodh thú de thaisme
  • go bhfuil cineál do ghnó tar éis athrú agus nach bhfuil soláthairtí incháinithe á dhéanamh agat a thuilleadh.

Más mian leat do chlárúcháin CBL a chealú, déan teagmháil le d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim. Má loiceann tú é seo a dhéanamh, leanfar le foirmeacha tuairisceáin agus éilimh ar dhliteanas measta CBL a eisiúint go huathoibríoch. Ina theannta sin, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim do chlárúchán CBL a chealú mura bhfuil do chlárúchán ceart.

Céard a tharlaíonn má roghnaítear clárú le haghaidh CBL?

Má roghnaítear clárú, feidhmítear rialacha ar leith ar chealú do chlárúcháin. Mar thoradh air seo, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon CBL a aisíocadh leat a aisghabháil.  Feidhmítear forálacha sonracha a bhaineann le roghnú déanta ag feirmeoirí agus ag daoine a sholáthraíonn cóiríocht d’aíonna nó coraíocht saoire gearrthéarmach a chealú.

Ar aghaidh: Cealú ag daoine roghnaithe