Do chlárúchán le haghaidh CBL a chealú

Léargas ginearálta

Tugtar míniú sa rannán seo ar cén chaoi a ndéantar do chlárúchán le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) a chealú.

Féadtar do chlárúchán le haghaidh CBL a chealú:

  • má scoir tú de thrádáil
  • má thit do láimhdeachas faoin tairseach láimhdeachas cuí
  • má cláraíodh thú in earráid
  • má d’athraigh nádúr do ghnó agus mura bhfuil tú ag déanamh soláthairtí incháinithe a thuilleadh.

Má theastaíonn uait do chlárúchan le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) a chealú, déan teagmhail le d'oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Má theipeann ort é a chur in iúl do d’oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, leanfar le foirmeacha tuairisceáin agus éilimh ar dhliteanas measta CBL a eisiúint go huathoibríoch.

Cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim do chlárúchán le haghaidh CBL ar ceal mura bhfuil do chlárúchán cuí.

Céard a tharlaíonn má roghnaigh tú clárú le haghaidh CBL?

Má roghnaigh tú clárú, tá rialacha ar leith ann i dtaca le cealú a bhféadfadh sé a bheith mar thoradh air go ndéanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an CBL a íocadh ar ais leat a aisghabháil. Tabhair do d’aire go bhfuil forálacha sonracha ann a bhaineann le roghnú déanta ag feirmeoirí agus ag daoine a sholáthraíonn cóiríocht d’aíonna nó coraíocht saoire gearrthéarmach a chealú.

Ar aghaidh: Cealú ag daoine roghnaithe