Do chlárúchán le haghaidh CBL a chealú

Roghnú tí saoire a chlárú a chealú

Roghnú chun clárú le haghaidh CBL i leith cóiríocht saoire a sholáthar a chealú

Tá rialacha éagsúla i bhfeidhm ag brath ar an uair a fuarthas nó a forbraíodh an mhaoin leis an roghnú chun clárú le haghaidh cóiríocht saoire a chealú.

Cóiríocht saoire a fhaightear nó a fhorbraítear ar 1 Iúil 2008 nó dá éis

D'fhéadfadh go mbeadh gá le coigeartú faoin Scéim Earraí Caipitiúla (SEC) má tá an roghnú chun clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) i leith cóiríocht saoire a chealú. Tá an coigeartú seo bunaithe ar an CBL éilithe ar fháil nó ar fhorbairt na maoine.

Cóiríocht saoire a fhaightear nó a fhorbraítear roimh 1 Iúil 2008

Tiocfaidh cealú ar an roghnú chun clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL) i leith cóiríocht saoire leis na rialacha leagtha amach thíos.

Má dhéanann tú roghnú a chealú taobh istigh de 10 mbliana ón chéad ligean, beidh tú faoi dhliteanas suim chealúcháin a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim. Tá an tsuim seo bunaithe ar an gcáin atá in-asbhainte ar an maoin. Má chealaíonn tú do rogha tar éis tréimhse ghearr ama, beidh tú faoi dhliteanas níos mó CBL go comhréireach a aisíoc seachas má chealaíonn tú tar éis tréimhsí níos faide.

Cén chaoi a ríomhtar an tsuim chealaithe?

Ríomhtar an suim chealúcháin i leith maoine a fuarthas nó a forbraíodh roimh 1 Iúil 2008 bunaithe ar an bhfoirmle seo a leanas:

A. méadaithe faoi (deich lúide B.) roinnte ar a deich

áit arb ionann

gurb é A. an cháin in-asbhainteach (nó a bheadh in-asbhainteach murach feidhmiú na rialacha gnó a aistriú) i leith fáltas nó forbairt na maoine do-aistrithe

agus

gurb é B. an líon blianta iomlána a ligeadh ar cíos é.