Do chlárúchán le haghaidh CBL a chealú

Clárú arna chealú ag feirmeoirí

Más feirmeoir thú agus má roghnaigh tú clárú le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL), féadfaidh tú do roghnú a chealú ach socrú a dhéanamh le do cheantar áitiúil de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Ní mór duit CBL sa bhreis a aisíocadh leat a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim i rith tréimhse athbhreithnithe arb é a bhí ann ná:

  • an tréimhse incháinithe ina raibh feidhm ag an rogha
  • trí bliana roimh dháta an iarratais ar chealú

cibé acu is lú.

Cén chaoi a ríomhtar farasbarr CBL d’fheirmeoirí?

Nuair atá an CBL sa bhreis a aisíocadh leat á ríomh, ní mór an méid cánach a d’íoc tú a mhéadú faoin méid céanna is comhionann leis an mbreis chothromráta a bheadh le híoc agat i rith na tréimhse athbhreithnithe (mura raibh tú cláraithe le haghaidh CBL).

Ba chóir an méid a aisíocadh leat a laghdú faoin méid CBL a bheadh le haisíoc faoi ordú aisíoca na bhfeirmeoirí i rith na tréimhse athbhreithnithe (mura raibh tú cláraithe le haghaidh CBL).

Ar aghaidh: Roghnú tí saoire a chlárú a chealú