Cáin Choinneála ar Ús Taisce (DIRT)

An bhféadtar aisíocaíocht DIRT a éileamh?

Ag deireadh na bliana, féadfaidh tú a bheith i dteideal aisíocaíocht DIRT a éileamh ó na Coimisinéirí Ioncaim.

Féadfaidh sé go bhfuil aisíocaíocht dlite duit toisc:

  • go bhfuil tú anois os cionn 65 bliain d’aois
  • go ndeachaigh d’ioncam thar an teorainn díolúine go sealadach
  • go bhfuil tú anois ar éagumas
  • gurb é seo an chéad uair a rinne tú iarratas rathúil do dhíolúine ó DIRT, ach bhí DIRT asbhainte ag an institiúid airgeadais cheana féin.

Más é seo an cás, ba chóir duit Éilimh Fhoirm 54 a chomhlánú agus a sheoladh chuig d’Oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim. Má ghlacann muid le d’éileamh, seolfaidh muid an aisíocaíocht chugat.

Ceannaitheoirí Céaduaire

Más ceannaitheoir céaduaire thú, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar aisíocaíocht DIRT. Tugadh scéimeanna nua isteach chun cabhrú le ceannaitheoirí céaduaire le costas a gcéad tí a cheannach nó a thógáil. Is iad na scéimeanna seo ná:

Ar aghaidh: Sealbhóir cuntais neamhchónaitheach