Cáin Choinneála ar Ús Taisce (DIRT)

Sealbhóir cuntais neamhchónaitheach

Aisíocaíocht CCÚF

Féadtar aisíocaíocht a éileamh i leith cuid den CCÚF, nó i leith an CCÚF uile a d’íoc tú má tá an dá choinníoll seo i bhfeidhm:

Ní mór duit Foirm IC5 a chomhlánú chun aisíocaíocht a éileamh.

Gan CCÚF a asbhaint

Mura bhfuil Comhaontú um Chánachas Dúbailte ag Éirinn leis an tír a bhfuil tú cónaitheach inti, ní fhéadtar aisíocaíocht CCÚF a fháil. Féadfaidh sé, áfach, nach mbeadh ort CCÚF a íoc. Déan teagmháil le d’institiúid airgeadais chun fáil amach an é seo an cás. Chun asbhaint CCÚF a seachaint beidh ort dearbhú a chomhlánú go bhfuil tú neamhchónaitheach. Cuirfidh d’insitiúid airgeadais é seo ar fáil duit.