Tuairisceáin tríú páirtí

Institiúidí airgeadais

Ní mór do roinnt institiúidí airgeadais tuairisceáin tríú páirtí a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim i leith sonraí faoina gcuid custaiméirí:

  • Ní mór do bhainc, cumainn foirgníochta, comhair chreidmheasa, Banc Taisce an Phoist agus bainc le Pas AE sonraí a thabhairt i leith íocaíochtaí úis agus íocaíochtaí eile den chineál céanna a dhéanann siad lena gcuid custaiméirí.
  • Ní mór do chuideachtaí árachais saoil sonraí a thabhairt i leith íocaíochtaí áirithe a dhéanann siad lena gcuid custaiméirí.
  • Ní mór do ghnóthais infheistíochta sonraí a thabhairt i leith luachanna na n-infheistíochtaí arna gcoinneáil ag sealbhóirí aonaid áirithe.  
  • Ní mór d’Fhaighteoirí do Cheannaithe sonraí a thabhairt i leith na n-íocaíochtaí a dhéantar le ceannaithe trí idirbhearta cárta íocaíochta (cártaí dochair agus cártaí sochair).

Spriocdhátaí tíolactha

Spriocdhátaí tíolactha d’institiúidí airgeadais
  Dáta
Bainc, cumainn foirgníochta, comhair chreidmheasa, Banc Taisce an Phoist agus bainc le pas AE 31 Márta
Cuideachtaí árachais saoil 31 Márta
Gnóthais infheistíochta 31 Márta
Faighteoirí do cheannaithe 30 Aibreán

Ní mór go nochtaí sna tuairisceáin tríú páirt uile seo sonraí i dtaca leis an mbliain féilire roimhe.

Tá sonraí faoi fhormáid an tuairisceáin ar fáil sna sonrúcháin comhaid le haghaidh na dtuairisceán sa liosta thuas. Tá tuilleadh sonraí faoin ábhar iarrtha do na tuairisceáin seo ar fáil sna nótaí treorach Guidance Notes for Financial Institiutions.

Ní mór tuairisceáin a thíolacadh go leictreonach trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) ag baint úsáid as an gcóras slán uaslódála comhad.

Ní mór an tuairisceán a bheith san fhormáid a theastaíonn ó na Coimisinéirí Ioncaim. Tá sonraí faoi fhormáid an tuairisceáin ar fáil sna sonrúcháin comhad seo a leanas:

Féadfaidh sé go n-iarrtar ar institiúidí airgeadais tuairisceáin eile tríú páirtí a thíolacadh, amhail an Fhoirm 46G agus tuairisceáin éagsúla tríú páirtí.

Ar aghaidh: Foirm 46G