Tuairisceáin tríú páirtí

Foirm 46G

Iarrtar ar thrádálaithe, gnóthais agus cuideachtaí tuairisceáin a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim ina sonraítear na híocaíochtaí a rinne siad le tríú páirtithe le haghaidh seirbhísí a cuireadh ar fáil.

Ina measc siúd a n-iarrtar orthu tíolacadh a dhéanamh, tá:

  • trádálaithe (feirmeoirí san áireamh)
  • gairmithe agus daoine eile i mbun gnó
  • eagraíochtaí nó comhlachtaí neamhthrádála nó neamhbhrabúis (lena n-áirítear eagraíochtaí carthanúla agus comhlachtaí reachtúla).

Féach Part 38-03-13 le haghaidh tuilleadh eolais.

Ní mór an tuairisceán 46G a thíolacadh in éineacht leis an tuairisceán bliantúil Cánach CorparáideCánach Ioncaim. Iarrfar ar thíolaiceoirí ceann díobh seo a leanas a thíolacadh:

  • Foirm 46G, sa chás gur i leith na bliana cánach roimhe atá an tíolaiceoir ag tuairisciú na sonraí
  • Foirm 46G do Chuideachtaí, sa chás gur i leith na tréimhse cuntasaíochta roimhe atá an tíolaiceoir ag tuairisciú na sonraí.

Bain úsáid as Seirbhís Ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun na tuairisceáin seo a thíolacadh go leictreonach.

Féadtar ceann díobh seo thíos a chomhlánú:

  • an leagan ar líne in ROS i gcásanna suas le 30 íocaí
  • an leagan ROS as líne i gcásanna suas le 3,000 íocaí
  • an 46G Return Tool agus é a uaslódáil go ROS.

Chun cabhair a fháil leis an Uirlis Tuairisceáin 46G, déan teagmháil le 46gspreadsheet@revenue.ie.

Ar aghaidh: Earnáil ioncaim ó chíos