Cáin Chorparáide (CC) a íoc agus a thíolacadh

Léargas ginearálta

Íocann cuideachtaí cónaitheacha Éireannacha agus neamhchónaitheacha a dhéanann gnó in Éirinn trí bhrainse nó trí ghníomhaireacht Cáin Chorparáide (CC) ar na brabúis incháinithe a dhéanann siad. Tá roinnt eisceachtaí ann ina bhféadfaidh sé go bhfuil siad díolmhaithe.

Tugtar eolas sa rannán seo ar an gcaoi ar chóir do chuideachtaí an CC atá dlite acu a íoc agus a dtuairisceáin chánach a thíolacadh.

Ar aghaidh: Íoc agus tíolacadh