Tuairisceáin tríú páirtí

Earnáil ioncaim ó chíos

Ní mór do ghníomhairí agus bainisteoirí ligin áitribh, idirghabhálaithe idirlín san áireamh, Foirm 8-3 a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim. Ní mór sonraí a bheith sa tuairisceán seo faoi na híocaíochtaí a bhaineann le háitreabh bainistithe.

Ní mór an Fhoirm 8-3 a thíolacadh gach bliain in éineacht leis an tuairisceán Cánach Corparáide nó Cánach Ioncaim.

Ní mór an tuairisceán a thíolacadh faoin gcatagóir ‘Tuairisceáin Tríú Páirtí ’in M’Fhiosruithe san áis moChúrsaí de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Faigheann na Coimisinéirí Ioncaim tuairisceáin tríú páirtí faoin earnáil chíosa ó roinnt foinsí eile:

 • An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe
 • An Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) – Íocaíochtaí Forlíonta Cíosa (IFC)
 • An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil:
  • An Scéim Cóiríochta ar Cíosa (SCC)
  • An Tionscnamh um Leasú Tithíochta Sóisialta (TLTS)
  • Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT)
  • Áit Chónaithe Phríobháideach Neamh-Phríomha (ACPNP).

Ar aghaidh: Tuairisceáin éagsúla tríú páirtí