Ceadúnas Geallghlacadóra

Léargas ginearálta

Is éard is geallghlacadóir ann ná duine, i gcúrsa gnó, a ghlacann le geallta, a shocraíonn corrlach agus gheallann geallta buachana a íoc. Ní mór Ceadúnas Geallghlacadóra a bheith ag gach geallghlacadóir.

Riachtanais bhreise:

  • Ar-Chúrsa: Má reáchtáiltear do ghnó ar chúrsa, teastóidh cead ó Rásaíocht Capall na hÉireann chomh maith le do Cheadúnas Geallghlacadóra ó na Coimisinéirí Ioncaim.
  • As-Cúrsa: Más ó oifig(í) geallghlacadóra a reáchtáiltear do ghnó, ní mór duit gach oifig a chlárú le Clár na gCoimisinéirí Ioncaim um Oifigí Gealltóireachta. Tá tú faoi dhliteanas le haghaidh na Dleachta Gealltóireachta chomh maith.

Is tréimhse sheasta dhá bhliain í an tréimhse cheadúnúcháin. Is ón 1 Nollaig 2017 go dtí an 30 Samhain 2019 atá an tréimhse reatha. Tosaíonn an tréimhse nua ar 1 Nollaig 2019.

Rachaidh do chuid clárúchán áitribh (Deimhniú um Chlárú Áitribh) in éag ar an dáta céanna le do Cheadúnas Geallghlacadóra. 

Rachaidh na ceadúnais in éag ag deireadh na tréimhse ceadúnúcháin, is cuma an dáta eisiúna. 

An costas atá ar Cheadúnas Geallghlacadóra ná €500.

An costas atá ar gach Deimhniú um Chlárú Áitribh ná €760.

Féadtar íocaíocht a dhéanamh in aon tráth amháin, nó in dhá thráthchuid chomhionanna. Tá an chéad íocaíocht dlite ag an tráth a eisítear an ceadúnas. Beidh an dara ceann dlite ar an 1 Nollaig nó roimhe leathshlí tríd an tréimhse sheasta cheadúnúcháin.

Seolfaidh an Oifig Náisiúnta Ceadúnais Máil fógra chugat sula n-éiríonn an dara híocaíocht de bheith dlite.

Ar aghaidh: An chéad iarratas ar cheadúnas geallghlacadóra