Trádálaithe Ola Mianra

Coinníollacha maidir le CTBMó agus CTBMa

Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim coinníollacha caighdeánacha a shonrú faoina ndeonaítear:

  • Ceadúnas Trádálaí Breosla Mótair (CTBMó)
  • Ceadúnas Trádálaí Breosla Mharcáilte (CTBMa).

I gcúinsí áirithe, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim coinníollacha breise a shonrú. Tá na coinníollacha seo sa bhreis ar na coinníollacha caighdeánacha a bhaineann le gach sealbhóir ceadúnais.

Sonrófar gach coinníoll caighdeánach ceadúnais ar aghaidh an cheadúnais.

Coinníollacha caighdeánacha

  • Áitreabh Slán agus Oiriúnach – ní mór an t-áitreabh nó an áit a bhfuil an CTBMó nó an CTBMa á choinneáil ina leith, a bheith slán agus oiriúnach chun ola mhianra a dhíol, a sheachadadh nó a choinneáil, chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim.
  • Bealaí rochtana sábháilte agus slán d’oifigigh na gCoimisinéirí Ioncaim – cuirfidh an trádálaí breosla mótair nó mharcáilte bealaí rochtana sábháilte agus slán ar fáil d’oifigigh de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim chuig gach cuid den áitreabh nó áit.
  • Pumpaí agus méadair – ní mór an breosla uile a dháileadh le pumpaí agus méadair bhreosla a dhéanann tomhas agus taifeadadh cruinn ar an toirt bhreosla a dháiltear.
  •  Cloí le riachtanais an Dlí Máil – Cloífidh an trádálaí ola mianra leis an dlí máil maidir le díol, déileáil, seachadadh, nó coinneáil ola mianra agus maidir le taifid a bhaineann leis an méid seo a choinneáil agus a chur ar fáil.

Coinníollacha breise

D'fhéadfadh na coinníollacha breise seo a bheith sonrach do thrádálaithe áirithe, d’áiteanna nó áitribh nó catagóir trádálaithe áirithe.

Sonrófar gach coinníoll breise ar aghaidh an cheadúnais, é sin nó cuirfear san áireamh leis an gceadúnas é mar sceideal ar an gceadúnas.

Foláireamh: Má loictear cloí leis na coinníollacha a bhaineann le CTBMó nó CTBMa (idir choinníollacha caighdeánacha agus choinníollacha breise), féadfaidh sé go ndéanfar:

  • an ceadúnas a dhiúltú nó a chúlghairm
  • agus, nó
  • an sealbhóir ceadúnais a ionchúiseamh araon.