Trádálaithe Ola Mianra

Léargas ginearálta

Aon duine atá i mbun an méid seo a leanas:

  • táirgeadh
  • díol
  • trádáil
  • coinneáil d’fhonn díol nó seachadadh
  • seachadadh

a dhéanamh ar aon ola mhianra (is é sin ola hidreacarbóin, gás peitriliam leachtach agus breosla ionaid) lena húsáid in inneall mótarfheithicle, ní mór dóibh Ceadúnas Trádála Breosla Mótair (AFTL) a bheith acu.

Chomh maith leis sin, aon duine atá i mbun an méid seo a leanas:

  • táirgeadh,
  • díol
  • trádáil
  • coinneáil d’fhonn díol nó seachadadh
  • seachadadh

a dhéanamh ar aon ola gháis nó ceirisín atá faoi dhliteanas ráta atá níos ísle ná an caighdeán cuí, ní mór dóibh Ceadúnas Trádálaí Breosla Mharcáilte (MFTL) a bheith acu.

Ní mór do thrádálaithe atá i mbun táirgí Breosla Mótair agus Breosla Mharcáilte a thrádáil, an dá chineál ceadúnais a bheith acu. Teastaíonn ceadúnas ar leith le haghaidh gach áitreabh nó áit óna n-oibríonn trádálaí.

Is ó 1 Iúil go 30 Meitheamh atá an bhliain cheadúnais agus níl sé comhréireach. I bhfocail eile, tá an táille iomlán i gceist fiú le haghaidh ceadúnas a dheonaítear le haghaidh tréimhse níos giorra ná 12 mhí.

An dleacht mháil nó an costas ar an gceadúnas seo ná €250 sa bhliain.

Le haghaidh gach gluaiseacht ola mianra, ní mór do gach sealbhóir ceadúnais an fhoirm éigeantach Tuairisceán Gluaiseachtaí Ola (ROM1) a chomhlánú. Ní mór an tuairisceán a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim go leictreonach ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Iarrtar tríd an reachtaíocht go mbeadh Imréiteach Cánach ag gach sealbhóir AFTL agus MFTL araon.

Déanfaidh córais na gCoimisinéirí Ioncaim seiceáil uathoibríoch ar do stádas imréitigh cánach roimh an gceadúnas a eisiúint.

Féadtar sonraí na gceadúnas uile, mar aon le seoladh gach áitribh nó áit cheadúnaithe a fháil sa rannán Ceadúnais Mháil.

Ba chóir do thrádálaithe a bheith ar an airdeall gur coir é trádáil neamhcheadúnaithe a dhéanamh agus féadfaidh sé a bheith de thoradh air go ndéanfar táirgí a ghabháil, go ndéanfar ionchúiseamh agus go ngearrfar pionóis chúirte.

Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar na riachtanais nua cheadúnaithe agus tuairiscithe trí theagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: Ceadúnas Trádálaí Breosla Mótair (AFTL)