Trádálaithe Ola Mianra

Tuairisceán gluaiseachtaí ola (ROM1)

Ní mór do shealbhóirí:

 • an Cheadúnais Trádálaí Breosla Mótair (CTBMó)
 • agus, nó
 • an Cheadúnais Trádálaí Breosla Mharcáilte (CTBMa)

Tuairisceán Míosúil Gluaiseachtaí Ola (ROM1) a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim. Ní mór an tuairisceán seo a thíolacadh trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Is iad na roghanna atá ar fáil do thrádálaithe chun an ROM1 a thíolacadh ná:

 • ROS ar líne
 • ROS as líne
 • bogearra inmheánach a úsáid a chloíonn le Revenue schema.

Ní mór do thrádálaithe an Tuairisceán ROM1 a thíolacadh faoin 25ú lá den mhí tar éis na tréimhse tuairiscithe. Ní mór an t-eolas seo a leanas a áireamh ar an ROM1:

 • Iarmhéid tosaigh de réir chineál an táirge
 • Iarmhéid dúnta de réir chineál an táirge
 • Gach gluaiseacht isteach de réir chineál an táirge, an dáta, an chainníocht, an sonrasc agus an soláthraí (agus tagairt an Cheadúnais nó an uimhir CBL á lua)
 • Gach gluaiseacht amach de réir chineál an táirge, an dáta, an chainníocht, an sonrasc, an custaiméir (agus tagairt an Cheadúnais nó an uimhir CBL á lua) agus sonraí comhiomlána do dhíolacháin réamhchúirte
 • Díolacháin chomhiomlána de réir chineál an táirge ola le haghaidh custaiméirí baile agus custaiméirí tráchtála a fhaigheann níos lú ná 2,000 lítear sa mhí agus nach n-iarrtar orthu a bheith ceadúnaithe.

Féadtar teacht ar thuilleadh sonraí faoin gcaoi le ROM1 a thíolacadh sa rannán Seirbhí ar líne. Má theastaíonn cabhair uait leis an gclárúchán ROS, féadtar ceann de na roghanna seo a leanas a úsáid:

Déan teagmháil leis an Deasc Chabhrach ROS ar 01 738 3699.

Ar aghaidh: Soláthar nó seachadadh meargánta breosla mharcáilte