Smuigleáil drugaí agus tobac

An Biúró um Shócmhainní Coiriúla

Bunaíodh an Biúró um Shócmhainní Coiriúla chun sócmhainní a tháinig as gníomhaíochtaí coiriúla a aithint, a urghabháil agus a fhiosrú.

Fiosraíonn an Biúró um Shócmhainní Coiriúla sócmhainní a eascraíonn as gníomhaíochtaí coiriúla, go háirithe sócmhainní ó thrádáil drugaí. Bíonn na Coimisinéirí Ioncaim ag comhoibriú san obair seo trí fhoireann le taithí a sholáthar, faisnéis ábhartha a nochtadh, agus trí idirghníomh dlúth agus trí chomhghníomhaíochtaí, nuair is gá.