Smuigleáil drugaí agus tobac

Forfheidhmiú Custam um an Dlí ar Dhrugaí

Tá an phríomhfhreagracht ar oifigigh na gCoimisinéirí Ioncaim maidir le cosc, brath, idircheapadh agus urghabháil drugaí rialaithe atá á smuigleáil isteach nó amach as Éirinn. Tá siad bunaithe ag pointí straitéiseacha iontrála chuig an Stát agus déanann siad tuairisciú chuig a mbainisteoirí. Déanann na bainisteoirí sin tuairisciú agus faigheann siad faisnéis ar dhrugaí ón Rannóg Fiosruithe agus Ionchúiseamh.

Tá na feidhmeanna straitéiseacha bainistíochta maidir le ceisteanna faoi dhrugaí bunaithe sa Rannóg Imscrúduithe agus Ionchúiseamh.

Áirítear sna feidhmeanna seo:

  • faisnéis náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhailiú agus an fhaisnéis seo a scaipeadh de réir mar is gá
  • na feidhmeanna custam agus idirchaidrimh Garda Síochána a bhainistiú
  • rannpháirtíocht sa Chomh-Tascfhórsa Idirghníomhaireachta Náisiúnta ar Dhrugaí
  • anailís ar threochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta maidir le smuigleáil drugaí
  • taighde, pleanáil agus eagrú oibríochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta araon, ag díriú ar smuigleáil drugaí agus ceisteanna mar iad
  • idirchaidrimh le gníomhaireachtaí eile forfheidhmithe náisiúnta agus idirnáisiúnta agus comhlachtaí Rialtais
  • eagrú agus rannpháirtíocht in oibríochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta araon, lena n-áirítear comhoibríochtaí idirghníomhaireachta
  • ár gClár Custam um Fhaire ar Dhrugaí a bhainistiú
  • ár gclár um Fhaire ar Cheimiceáin Réamhtheachtaí do Dhrugaí a bhainistiú.

Airgead tirim a bhaineann le drugaí arna choinneáil ag na Coimisinéirí Ioncaim

Déantar an chuid is mó d’urghabhálacha maidir le drugaí nuair a dhéantar iarrachtaí airgead a easpórtáil ón Stát. Déantar urghabhálacha ag an iompórtáil agus taobh istigh den tír. Tá tionchar mór ag urghabhálacha airgid ar ghníomhaíochtaí gháinneálaithe drugaí náisiúnta agus idirnáisiúnta. Aistrítear airgead urghafa chuig an Státchiste chun sochar an Stáit.

Ar aghaidh: An Straitéis Náisiúnta Frithdhrugaí