Smuigleáil drugaí agus tobac

Forfheidhmiú Custam um an Dlí ar Dhrugaí

Tá an phríomhfhreagracht ar oifigigh na gCoimisinéirí Ioncaim maidir le cosc, brath, idircheapadh agus urghabháil drugaí rialaithe atá á smuigleáil isteach nó amach as Éirinn. Tá siad bunaithe ag pointí straitéiseacha iontrála chuig an Stát agus déanann siad tuairisciú chuig a mbainisteoirí áitiúla. Déanann na bainisteoirí sin tuairisciú agus faigheann siad faisnéis ar dhrugaí ón Rannóg Imscrúduithe agus Ionchúiseamh.

Tá na feidhmeanna straitéiseacha bainistíochta maidir le ceisteanna faoi dhrugaí bunaithe sa Rannóg Imscrúduithe agus Ionchúiseamh atá lonnaithe ag Geata Bhaile an Ásaigh, Baile Átha Cliath 15.

Áirítear sna feidhmeanna seo:

  • faisnéis náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhailiú agus an fhaisnéis seo a scaipeadh mar is gá
  • na feidhmeanna custam agus idirghabhála Garda Síochána a bhainistiú
  • rannpháirtíocht sa Chomh-Tascfhórsa Idirghníomhaireachta Náisiúnta ar Dhrugaí
  • anailís ar threochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta maidir le smuigleáil drugaí
  • taighde, pleanáil agus eagrú ar oibríochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta ag díriú ar smuigleáil drugaí agus ceisteanna mar iad
  • idirghabháil le gníomhaireachtaí eile forfheidhmithe náisiúnta agus idirnáisiúnta agus le comhlachtaí Rialtais
  • eagrú agus rannpháirtíocht in oibríochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta, lena n-áirítear comhoibríochtaí idirghníomhaireachta
  • ár gClár Custam um Fhaire ar Dhrugaí a bhainistiú
  • ár gclár um Fhaire ar Cheimiceáin Réamhtheachtaí do Dhrugaí a bhainistiú

Airgead tirim i dtaca le drugaí arna choinneáil ag na Coimisinéirí Ioncaim

Déantar an chuid is mó d’urghabhálacha maidir le drugaí nuair a dhéantar iarrachtaí airgead a easpórtáil ón Stát. Déantar urghabhálacha ag an iompórtáil agus istigh faoin tír. Tá tionchar mór ag urghabhálacha airgid ar ghníomhaíochtaí gáinneálaithe drugaí náisiúnta agus idirnáisiúnta. Déantar imscrúduithe tríd an Aontas Eorpach agus timpeall an domhain tar éis urghabháil airgid a bhaineann le drugaí. Aistrítear airgead urghafa chuig an Státchiste chun sochar an Stáit.

Ar aghaidh: An Straitéis Náisiúnta Frithdhrugaí