Smuigleáil drugaí agus tobac

Faire Custam ar Dhrugaí

Is é cúram na gCoimisinéirí Ioncaim ná smuigleáil drugaí a chosc agus iad siúd atá bainteach le smuigleáil drugaí a ghabháil. Cuireann cósta na hÉireann a lán deiseanna ar fáil do smuigléirí drugaí chun a ngnó a dhéanamh. Déanann muid patrólú ar cheantair cósta, ach chun tuairim is 3,000 ciliméadair cósta a chlúdach, tá sé ríthábhachtach cabhair a fháil ó phobail cois cósta, ó phearsanra muirí agus ó mhuintir luamhaireachta.

Image of Revenue's customs cutter, the R.C.C. Suirbheir

Tá leabhrán Faire Custam ar Dhrugaí foilsithe ina dtugtar smaointe ar an gcaoi lenar féidir leatsa cabhair a thabhairt. Tá na leabhráin seo ar fáil ar líne, ón Oifig Custaim na gCoimisinéirí Ioncaim is áitiúla duit, nó ón Oifig Fhorfheidhmithe Custam um an Dlí ar Dhrugaí.

Bí ar an airdeall don méid seo a leanas:

 • luaimh agus báid eile le feiceáil i gceantair iargúlta
 • criúnna ag tuirlingt i gceantair iargúlta
 • rudaí neamhghnácha ar mhuir, faoi uisce nó ar thír, amhail baoithe nó gairis chomharthaíochta
 • loingseoireacht mharsantach ar ancaire in aice le talamh nó le hoileáin
 • longa amach óna ngnáthlánaí loingseoireachta
 • longa ag déanamh comhartha leis an tír nó báid bheaga ag bualadh leo
 • árthaí ag feidhmiú san oíche gan soilse.

 Má tá faisnéis ar bith agat maidir le smuigleáil drugaí, déan teagmháil:

 • le lucht Custam ar an uimhir Saorfhón faoi Rún 1800 295 295
 • trí ríomhphost a sheoladh chuig antidrugs@revenue.ie
 • trí ghlaoch ar an Oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim is áitiúla duit. Liosta iomlán na n-oifigí custam le huimhreacha fóin.

Má tá fáth ar bith nach féidir leat teagmháil phearsanta a dhéanamh, úsáid ár bhFoirm um Thuairisciú ar féidir a íoslódáil , a chomhlánú agus a sheoladh trí ríomhphost chuig antidrugs@revenue.ie nó é a sheoladh sa phost chuig:

SAORPHOST
Forfheidhmiú Custam um an Dlí ar Dhrugaí
Rannóg Imscrúduithe agus Ionchúiseamh na gCoimisinéirí Ioncaim
Bloc D
Geata Bhaile an Ásaigh
Baile Átha Cliath 15

D15 XKP4

Image of Revenue's Investigations and Prosecutions Divisional Office, Ashtowngate, Dublin 15

Ar aghaidh: Forfheidhmiú Custam um an Dlí ar Dhrugaí