Smuigleáil drugaí agus tobac

Comhoibriú idirnáisiúnta

Teastaíonn úsáid dhírithe achmhainní agus teicnící ón ngné idirnáisiúnta ar gháinneáil ar dhrugaí chun déileáil leis an gcoir trasnáisiúnta seo. Bíonn gáinneálaithe de shíor ag lorg custaiméirí , margaí agus bealaí soláthair nua. Teastaíonn gníomhaíocht dhírithe agus forbairt leanúnach ar chomhoibriú náisiúnta agus idirnáisiúnta idir ghníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí a bhfuil freagracht orthu cosc a chur ar smuigleáil drugaí agus ar choireanna ábhartha.

Díríonn Straitéis Frithdhrugaí an Aontas Eorpaigh (AE) (2013-2020) ar sciúradh airgid agus atreorú ceimiceán réamhtheachtaí (chun drugaí mídhleathacha a dhéanamh) a laghdú agus comhoibriú éifeachtach idir custaim, na póilíní agus údaráis ionchúisimh. Leanann na Coimisinéirí Ioncaim ar aghaidh chun a bpáirt a ghlacadh trí dhul i ngleic le gáinneáil ar dhrugaí go hidirnáisiúnta agus le gníomhachtaí a bhaineann leis, agus trí chomhoibriú leis an mBiúró um Shócmhainní Coiriúla, a bhfuil oifigigh na gCoimisinéirí Ioncaim ag feidhmiú ann.

An Líonra Idirchaidrimh Idirnáisiúnta - Oifigigh na gCoimisinéirí Ioncaim atá sannta thar lear

Tá cúigear oifigeach ag na Coimisinéirí Ioncaim sannta thar lear faoi láthair a bhfuil baint acu go díreach sa mhalartú idirnáisiúnta faisnéise agus eolais. Oibríonn na hoifigigh seo lenár Rannóg Custam agus lenár Rannóg Imscrúduithe agus Ionchúiseamh:

  • tá beirt oifigeach sannta go dtí an Bhuanionadaíocht sa Bhruiséil
  • tá oifigeach amháin (Attaché Custam) sannta go hAmbasáid na hÉireann i Londain
  • tá oifigeach amháin sannta go ceanncheathrú Europol sa Háig.
  • tá oifigeach amháin sannta go Lárionad Oibríochtaí agus Anailíse Muirí - Drugaí (MAOC-N), Liospóin (agus feidhmíonn sé mar Oifigeach Idirchaidrimh Custam don Phortaingéil, don Spáinn agus do Mharacó).

Faisnéis a Roinnt

Coinníonn oifigigh na gCoimisinéirí Ioncaim i dteagmháil le custaim agus le gníomhaireachtaí forfheidhmithe eile timpeall an domhain trí choinbhinsiúin idirnáisiúnta. Ina theannta sin, bunaíodh Córas Faisnéise na gCustam, a nascann seirbhísí custaiméara Bhallstáit an Aontais Eorpaigh chun malartú faisnéise tapa agus éifeachtach a dhéanamh maidir le gluaiseachtaí amhrasacha daoine agus earraí.

Is ball den Grúpa MAR-INFO (Faisnéis Mhuirí) é na Coimisinéirí Ioncaim, a bhfuil 20 tír Eorpacha ann. Aistríonn baill an ghrúpa faisnéis maidir le gluaiseacht coimeádán amhrasacha, longa agus luaimh. Sa bhliain 2007, bunaíodh Lárionad Oibríochtaí agus Anailíse Muirí d’Fheidhmiú an Dlí - Drugaí (MAOC-N), i Liospóin. Is tionscnamh é de sheacht dtír in iarthar na hEorpa (Éire, an Spáinn, an Phortaingéil, an Fhrainc, an Iodáil, an Ríocht Aontaithe agus an Ísiltír), atá dírithe ar an mbagairt a bhaineann le gáinneáil ar chócaon isteach san Aontas Eorpach.

Le cabhair ó Sheirbhís Chabhlaigh na hÉireann, bíonn baint ag na Coimisinéirí Ioncaim le hoibríochtaí muirí idirnáisiúnta atá dírithe ar árthaí a bhfuil amhras fúthu maidir le smuigleáil drugaí a aithint, a mhonatóiriú agus a idircheapadh. Is sínitheoir í Éire le Coinbhinsiún Europol, a chabhraíonn le ballstáit chun dul i ngleic le coireacht eagraithe laistigh den Aontas Eorpach. Tá oifigeach na gCoimisinéirí Ioncaim sannta mar bhall den Aonad Náisiúnta Europol ag Ceanncheathrú an Gharda Síochána.

Ar aghaidh: An Biúró um Shócmhainní Coiriúla