Smuigleáil drugaí agus tobac

Cén chaoi le gníomhaíochtaí amhrasacha a thuairisciú

Braitheann muid ar fhaisnéis ón slabhra soláthair trádála, ón bpobal áitiúil agus ón bpobal i gcoitinne. Tá aithne níos fearr agatsa ná ag aon duine eile ar do thimpeallachtaí áitiúla , agus d’fhéadfadh d’fhaisnéis a bheith ríthábhachtach chun drugaí dainséaracha a bhrath agus a urghabháil, nó arm tine, airgeadra nó fiadhúlra a iompórtáil agus a easpórtáil.

Féadfaidh tú cabhrú go simplí trí bheith géarchúiseach, do chluasa agus do shúile a choinneáil ar oscailt agus aon ghníomhaíochtaí mídhleathacha nó neamhrialta féideartha a thuairisciú do chustaim.

Tá suim againn i bhfaisnéis faoi:

  • drugaí neamhcheadaithe a iompórtáil agus ceimiceáin réamhtheachtacha a atreorú (le haghaidh drugaí mídhleathacha a mhonarú)
  • iompórtáil nó díol neamhdhleathach toitíní agus tobac
  • airm neamhdhleathacha agus dainséaracha
  • drugaí a chuireann leis an bhfeidhmiú agus an íomhá (stéaróidigh)
  • airgeadra a iompórtáil nó a easpórtáil go neamhdhleathach
  • fána a iompórtáil nó a easpórtáil go neamhdhleathach
  • earraí góchumtha.

Má tá tú in amhras faoi rud, déan teagmháil leis na Custaim láithreach. Ná fan le huaireanta oifige - d’fhéadfadh go mbeadh comhairle thapa ina difríocht idir idircheapadh agus éalú.

Déan teagmháil leis an oifigeach custam is giorra duit trí  ghlaoch SAORGHLAO 1800 295 295 a dhéanamh nó trí ríomhphost a sheoladh chuig anti-drugs@revenue.ie.

Liosta iomlán d’oifigí custam le huimhreacha fóin.

Ná bain úsáid as an raidió chun teagmháil a dhéanamh leis na custaim seachas nuair nach bhfuil aon rogha eile ann.

Má thagann tú ar earraí, ná cuir isteach ar an suíomh ná ná marcáil é, ní gá ach nóta a dhéanamh agus an suíomh a thuairisciú. Trí chur isteach ar earraí, d'fhéadfá fianaise a scriosadh a d’fhéadfadh iad siúd freagrach as a aithint.

Ar mhaithe leat féin, ná bíodh baint agat le heachtra ar bith.

 

Ar aghaidh: Faire Custam ar Dhrugaí