Smuigleáil drugaí agus tobac

An Straitéis Náisiúnta Frithdhrugaí

Tá ionadaíocht ag na Coimisinéirí Ioncaim ar an bhFóram Maoirseachta ar Dhrugaí (FMD) maidir leis An Straitéis Náisiúnta Frithdhrugaí. Tá an grúpa FMD, atá freagrach don Aire um Dhrugaí, freagrach as athbhreithniú a dhéanamh ar an Straitéis Náisiúnta Drugaí agus as maoirsiú a dhéanamh ar an dul chun cinn maidir leis an straitéis frithdhrugaí agus an polasaí foriomlán a chur i bhfeidhm.

Faoin bPiléar um Laghdú Soláthair atá liostaithe sa Straitéis Náisiúnta Frithdhrugaí, tá na Coimisinéirí Ioncaim tiomanta chun an méid drugaí neamhcheadaithe atá ar fáil a laghdú.

Féadtar tuilleadh eolais maidir leis an Straitéis Náisiúnta Frithdhrugaí a fháil ón Roinn Sláinte.

Ar aghaidh: Faisnéis agus oibríochtaí