Tionscnamh fabhrach agus neamhfhabhrach

Léargas ginearálta

Is fachtóir i ndeimhniú na suime dleachta iníoctha é tír tionscnaimh earraí. Folaíonn na fachtóirí eile cineál agus luach na n-earraí.

Tá rátaí laghdaithe dleachta i gceist le hiompórtálacha Aontais Eorpaigh (AE) ó thíortha a bhfuil comhaontuithe trádála acu leis an AE. Baintear úsáid as Rialacha um thionscnamh fabhrach sna comhaontuithe seo chun cinneadh a dhéanamh faoi thír tionscnaimh na n-earraí iompórtáilte. Baintear úsáid as deimhnithe EUR1, deimhnithe GSP foirm A, agus dearbhuithe sonraisc mar fhianaise ar thionscnamh fabhrach.

Feidhmítear rialacha um thionscnamh neamhfhabhrach chun críocha eile seachas le haghaidh dleacht fhabhrach amháin. Baintear úsáid astu chun cinneadh a dhéanamh, mar shampla, má tá feidhm le trádbhaic nó Dleachtanna Frithdhumpála, nó le haghaidh staitisticí a thiomsú.

Cuireann an Coimisiún Eorpach an mioneolas seo a leanas ar na rialacha tionscnaimh ar fáil:

Féach treoir bhreise le haghaidh eolais ar an méid seo a leanas:

  • tuilleadh eolais ar rialacha tionscnaimh 
  • cur i láthair PowerPoint ina dtugtar eolas maidir leis na héifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag an Breatimeacht ar thrádáil faoi chomhaontuithe saorthrádála.

Tá foirmeacha EUR1 ar fáil sna háiteanna seo a leanas:

Baile Átha Cliath

Teach Nua na gCustam
Bóthar an Phromanáid
Baile Átha Cliath 3
D03 W2T9

Fón: +353(0)1 877 6208

Corcaigh

Áras na gCoimisinéirí Ioncaim
Bóthar na Deastógála
An Linn Dubh
Corcaigh
T23 W922

Fón: +353 (0)21 602 7000

Port Láirge

Oifigí an Rialtais
An Gleann
Port Láirge
X91 PO4E

Fón: +353 (0)51 862 100

Luimneach

Teach na hAbhann
Cé Charlotte
Luimneach
V94 X4D6

Fón: +353 (0)61 402 185

Gaillimh

Geata na Cathrach
Faiche an Aonaigh
Gaillimh
H91 W26K

Fón: +353 (0)91 547 700

Ar aghaidh: Nósanna imeachta simplithe