Aistriú ó 2019 go 2020

Athruithe d'fhostaithe

Achoimre Sonraí Fostaíochta

Níl dualgas ort a thuilleadh P60 a chur ar fáil le haghaidh fostaithe. Ina áit sin, beidh fostaithe in ann teacht ar Achoimre Sonraí Fostaíochta le haghaidh 2019 agus blianta roimhe in ‘Seirbhísí ÍMAT’ ar moChúrsaí

San Achoimre Sonraí Fostaíochta seo beidh sonraí ioncaim agus asbhaintí ó gach fostaíocht/fostaíochtaí nó pinsean/pinsin an fhostaí i leith 2019. Beidh sé ar fáil i mí Eanáir 2020. Féadann fostaithe an doiciméad a íoslódáil nó a phriontáil agus é a úsáid mar chruthúnas ar ioncam nuair a iarrtar é.

Réamhráiteas Deireadh Bliana agus Ráiteas Dliteanais

Beidh fostaithe in ann teacht ar Réamhráiteas Deireadh Bliana trí moChúrsaí chomh maith. Tá an ráiteas bunaithe ar ioncam agus asbhaintí reachtúla a thuairiscigh a bhfostóirí nó soláthraí pinsin. Léireofar ann cé acu ar íocadh an tsuim cheart chánach le haghaidh gach bliana. Beidh an ráiteas le haghaidh 2019 ar fáil ó lár mhí Eanáir 2020 ar aghaidh.

Chun Ráiteas Dliteanais deiridh (ar ar tugadh P21 roimhe seo), ní mór d’fhostaithe Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú.

Tá sé tábhachtach caighdeán na sonraí a thíolacann tú do na Coimisinéirí Ioncaim a chinntiú. Tá an t-eolas seo san áireamh in Achoimre Sonraí Fostaíochta, Réamhráiteas Deireadh Bliana agus Ráiteas Dliteanais d’fhostaí. Féadtar é a úsáid mar chruthúnas ar ioncam do thríú páirtithe chomh maith.