Aistriú ó 2023 go 2024

Tíolacthaí párolla le haghaidh 2024

Ní fhéadtar dátaí íocaíochta a chur san áireamh le haghaidh 2023 agus 2024 sa tíolactha párolla céanna. Tá sé tábhachtach go bhfuil an bhliain ceart san áireamh i gceanntásc an tíolactha párolla.

Níor chóir duit tíolactha párolla a thíolacadh le dáta pá 2024 air go dtí go bhfuil an Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) 2024 ar fáil. 

Níor chóir duit Aitheantas Fostaíochta fostaí a athrú ó bhliain go bliain. 

Uimhir Tagartha Cánach 

Nuair atá tíolactha párolla á dhéanamh gan Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP), tá sé éigeantach uimhir tagartha cánach a úsáid. Níor chóir an uimhir tagartha seo a athrú ó 2023 go dtí 2024. Ní mór duit a chinntiú chomh maith nach n-athraítear ainm an duine. 

Nuair atá UPSP tugtha cothrom le dáta, ní mór í a chur san áireamh in éineacht leis an uimhir tagartha cánach ar an gcéad tíolactha párolla eile. Bainfidh muid úsáid as an uimhir tagartha cánach agus UPSP ionas go dtiocfaidh sonraí na dtíolacthaí párolla roimhe seo leis na sonraí nua.

Ar aghaidh: Athruithe d'fhostaithe