Aistriú ó 2023 go 2024

Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) le haghaidh 2023 a iarraidh

Beidh fógraí Fógra Párolla na gCoiminiséirí Ioncaim (FPCI) le haghaidh 2024 ar fáil ó na Coimisinéirí Ioncaim go luath i mí na Nollag 2023. Tabharfar cothrom le dáta i bhfíor-am iad ó 1 Eanáir 2024 ar aghaidh.

Ná húsáid FPCI le haghaidh 2023 i leith íocaíochtaí a dhéantar in 2024. Ba chóir duit a chinntiú go bhfuil an FPCI ceart á úsáid agat.

Ba chóir duit fógraí FPCI a iarraidh le haghaidh gach fostaí faoi gach uimhir tagartha cánach don chéad babhta párolla in 2024. Ní mór duit na sonraí a oibriú de réir mar a thuairiscítear duit iad san FPCI. Beidh feidhm aige seo fiú sa chás go dtuairiscítear creidmheasanna agus banda ráta nialasach. Sa chás nach bhfuil FPCI ar fáil d’fhostaí, ní mór an bhonn éigeandála a fheidhmiú.

Tabharfar an tAitheantas Fostaíochta a sannadh in 2023 ar aghaidh agus cuirfear san áireamh é sa chéad FPCI in 2024.

Ar aghaidh: Tíolacthaí párolla le haghaidh 2024