Aistriú ó 2023 go 2024

Léargas ginearálta

Clúdaíonn an rannán seo an idirthréimhse feidhmíochta le haghaidh na bpróiseas Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT) ó 2023 go dtí 2024.

Ar aghaidh: Ioncam a tuilleadh in 2022, ach a íocadh in 2023