Socruithe eatramhacha le haghaidh Nua-Aoisiú ÍMAT

Léargas ginearálta

Clúdaíonn an rannán seo an idirthréimhse feidhmíochta ó na próisis ÍMAT go dtí 31 Nollaig 2018 chuig na próisis nua le haghaidh fostóirí faoin nua-aoisiú ÍMAT.

Tháinig an próiseas nua i bhfeidhm ar 1 Eanáir 2019.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar íocaíochtaí a dhéantar le fostaithe tar éis a bhfostaíocht a bheith scortha, féach Íocaíochtaí a rinneadh tar éis imeacht d'fhostaí.

Ar aghaidh: Fostaíochtaí a scoireadh in 2018 a thuairisciú