Aistriú ó 2019 go 2020

Léargas ginearálta

Clúdaíonn an rannán seo an idirthréimhse feidhmíochta le haghaidh na bpróiseas Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT) ó 2019 go dtí 2020.

Ar aghaidh: Ioncam a tuilleadh in 2019, ach a íocadh in 2020