Aistriú ó 2020 go 2021

Léargas ginearálta

Clúdaíonn an rannán seo an idirthréimhse feidhmíochta le haghaidh na bpróiseas Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT) ó 2020 go dtí 2021.

Ar aghaidh: Ioncam a tuilleadh in 2020, ach a íocadh in 2021