Scéimeanna agus dámhachtainí seirbhíse agus feidhmíochta

Scéimeanna moltaí foirne

Féadfaidh tú cinneadh a dhéanamh scéim moltaí foirne a reáchtáil. Maidir le aon duaiseanna a thugtar d'fhostaithe faoin scéim, is iondúil gur sochair chomhchineáil incháinithe iad. Tá d'fhostaí inmhuirir i leith an tsochair faoin gcóras Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT) maidir le:

Féadtar an duais a thabhairt saor ó cháin, áfach, má chomhlíonann sé coinníollacha na Díolúine i leith Sochar Beag.

Duaiseanna fadseirbhíse

Féadfaidh tú cinneadh a dhéanamh duais fadseirbhíse a bhronnadh ar do d'fhostaí. Ní sochar comhchineáil incháinithe é an duais seo má chomhlíontar na coinníollacha seo go léir:

  • déantar an duais chun seirbhís fhada a mharcáil (ní mór 20 bliain nó níos mó a bheith i gceist)
  • is mír inláimhsithe í an duais (is é sin, ní dearbháin, bannaí ná airgead tirim)
  • is é €50 nó níos lú costas an duais do gach bliain seirbhíse
  • níor bronnadh aon duais den chineál céanna ar d'fhostaí le cúig bliana anuas.

Mura gcomhlíontar na coinníollacha seo, tá d'fhostaí inmhuirir i leith an tsochair faoin gcóras Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT) maidir le:

Féadtar an duais a thabhairt saor ó cháin, áfach, má chomhlíonann sé coinníollacha na Díolúine i leith Sochar Beag.

Duaiseanna feidhmíochta eisceachtúla

Féadfaidh tú duais feidhmíochta eisceachtúil a íoc le d'fhostaí. Is sochar comhchineáil incháinithego ginearálta é an duais seo. Tá d'fhostaí inmhuirir i leith an tsochair faoin gcóras Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT) maidir le:

Féadtar an duais a thabhairt saor ó cháin, áfach, má chomhlíonann sé coinníollacha na Díolúine i leith Sochar Beag.

Mura gcomhlíonann an duais coinníollacha na Díolúine i leith Sochar Beag, ní mór an duais a bheith ollardaithe. Cinnteoidh sé seo go bhfaighidh d'fhostaí sochar iomlán an duais. Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le ollardú Cáin ar Shochair.