Scéimeanna agus dámhachtainí seirbhíse agus feidhmíochta

Scéimeanna moltaí foirne

Féadtar cinneadh a dhéanamh scéim moltaí foirne a chur i gcrích. Ba sochair comhchineáil incháinithe iad na dámhachtainí a thugann tú do d’fhostaithe faoin scéim. Ní mór dóibh Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT), Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) agus an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) a íoc as luach an tsochair seo.

Gradaim sheirbhís fhada

Féadtar cinneadh a dhéanamh gradam seirbhís fhada a bhronnadh ar d'fhostaí. Ní sochar comhchineáil incháinithe é seo sa chás go gcomhlíontar na coinníollacha seo ar fad:

  • go bhfuil an gradam ann chun seirbhís fhada (20 bliain nó níos mó) a chomóradh
  • gur earra inláimhsithe an gradam (is é sin, nach dearbháin, bannaí nó airgead tirim atá ann)
  • is ionann costas an gradam ná €50 nó níos lú do gach bliain seirbhíse
  • nár tugadh aon ghradam cosúil leis do d'fhostaí sna cúig bliana roimhe sin.

Mura gcomhlíontar na coinníollacha sin, ní mór do d'fhostaithe ÍMAT, ÁSPC agus MSU a íoc as luach an ghradaim.

Gradaim ar son feidhmíochta eisceachtúil

Féadtar duais feidhmíochta eisceachtúla a íoc le d'fhostaí. Is sochar comhchineáil incháinithe an gradam seo. Ní mór do d'fhostaithe ÍMAT, ÁSPC agus MSU á íoc as luach an ghradaim.

Má theastaíonn uait gradam saor ó cháin a bhronnadh, ní mór luach an ghradaim a ollardú. Féach ar Cáin ar shochair comhchinéail chun tuilleadh eolais a fháil ar ollardú.