Úsáid phríobháideach veaineanna cuideachta

Liúntais i leith veaineanna

Beidh ar d’fhostaí Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT)Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) agus an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) a íoc má thugann tú dóibh:

  • suim airgid mar liúntas i leith veain
  • airgead chun veain a cheannach.

Níl aon cháin dlite má aisíocann tú costais fostaí i leith a veain féin a rith. Ní mór gur tabhaíodh na costais ina n-iomlán, go heisiach agus de riachtanas chun críocha do ghnóthais.

Ar aghaidh: Díolúintí ó Shochar Comhchineáil