Faoiseamh Talmhaíochta

Léargas ginearálta

Má fhaigheann tú maoin talmhaíochta le hoidhreacht nó mar bhronntanas, féadfaidh sé go bhfuil tú incháilithe le haghaidh Faoiseamh Talmhaíochta. Laghdaíonn an faoiseamh seo luach incháinithe na maoine, talamh san áireamh, faoi 90%. Tá an faoiseamh faoi réir coinníollacha.

Mura gcáilíonn an maoin talmhaíochta atá i d'bhronntanas nó oidreacht le haghaidh Faoiseamh Talmhaíochta, féadfaidh sé go gcáileoidh sí le haghaidh Faoiseamh Gnó.

Ar aghaidh: Céard is maoin talmhaíochta ann?