Faoiseamh Gnó

Léargas ginearálta

Má fhaigheann tú maoin ghnó le hoidhreacht nó mar bhronntanas, féadfaidh sé go bhfuil tú incháilithe le haghaidh Faoiseamh Gnó.

Laghdaíonn an Faoiseamh Gnó luach incháinithe na maoine gnó agus ríomhtar Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) 90% uirthi. Tá sé seo faoi réir coinníollacha.

Is éard is gnó ann ná aon ghníomhaíochtaí, trádáil nó gairm bheatha a ghineann ioncam nó brabús thar thréimhse ama.

Féadfaidh sé go bhfuil maoin talmhaíochta nach gcáilíonn le haghaidh Faoiseamh Talmhaíochta incháilithe le haghaidh Faoiseamh Gnó.

Ar aghaidh: Céard iad na coinníollacha le haghaidh Faoiseamh Gnó?