Faoiseamh ó Dhleacht Custam agus CBL agus áit chónaithe á haistriú chuig an AE

Léargas ginearálta

Má tá tú ag aistriú do ghnátháit chónaithe ó thaobh amuigh den Aontas Eorpach (AE) go hÉirinn, féadfaidh sé go mbeidh tú in ann éileamh a dhéanamh ar fhaoiseamh ó Dhleacht Custam agus Cáin Bhreisluacha (CBL). Baineann an faoiseamh seo le maoin phearsanta áirithe, lena n-áirítear maoin phearsanta a iompórtálann tú isteach sa Stát ar le baill do theaghlaigh í.  

Baineann an faoiseamh seo freisin le cófra brídeoige (earraí brídeoige agus fir nuaphósta) agus bronntanais phósta, má tá tú ag aistriú d’áit chónaithe tar éis pósta.

Níl aon fhaoiseamh ó Dhleacht Custam agus CBL i leith:

  • táirgí alcóil nó táirgí tobac ar chuid de do mhaoin phearsanta iad, seachas na gnáthliúntais saor ó dhleacht atá ar fáil do thaistealaithe (féach eolas ar thaisteal ó lasmuigh den AE)
  • uirlisí a úsáidtear i do thrádáil.

Níl aon mhaoin atá á hiompórtáil ar chúiseanna tráchtála incháilithe le haghaidh faoisimh. Mar sin féin, má tá tú ag aistriú do ghnó chuig an Stát, féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal faoisimh faoi Aistriú Gnó.

Tá earraí áirithe coiscthe, agus tá earraí eile faoi réir coinníollacha, nó féadfaidh sé go bhfuil ceadúnas ag teastáil lena n-aghaidh. Tá liosta iomlán de na prohibitions and restrictions curtha ar fáil ag na Coimisinéirí Ioncaim.

Má thugann tú d’earraí isteach go hÉirinn, ach má tá sé i gceist agat cónaí i mBallstát eile, ní mór duit d’earraí a chur faoi bhráid na n-údarás custam sa Bhallstát eile. I gcásanna den chineál sin, ní mór duit an nós imeachta transit a úsáid chun d’earraí a bhogadh ó Éirinn go dtí an Ballstát eile.

Gheobhaidh tú eolas ar na rialacha a bhaineann le faoiseamh ó Cháin Cláraithe Feithiclí (CCF) inár rannán Treoir maidir leis an CCF. Má tá tuilleadh eolais uait ar d’iarratas CCF maidir le Cónaitheacht a Aistriú ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Ar Aghaidh: Cé na rialacha a bhaineann leis an bhfaoiseamh?