Idirscaradh, colscaradh, scaoileadh páirtnéireachta sibhialta agus neamhniú sibhialta

Léargas ginearálta

Má scarann tú agus do chéile nó páirtnéir sibhialta ar bhonn buan, féadfaidh sé go dtiocfaidh ceisteanna cánach aníos.

Ba chóir duit d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas chomh luath agus is féidir sna cásanna seo:

 • má scarann tú
 • má fhaigheann tú colscaradh
 • má scaoileann tú do pháirtnéireacht shibhialta
 • má chuireann tú do phósadh ar neamhniú.

Má tá tú colscartha de réir dlí, ba chóir duit na sonraí seo a leanas a soláthar:

 • dáta an scartha
 • cóip de dhoiciméid dhlithiúla a bhaineann leis an scaradh, colscaradh, díscaoileadh nó neamhniú sibhialta
 • agus
 • cóipeanna d’aon ordú cúirte a dhéantar maidir le híocaíochtaí cothabhála.

Mura bhfuil tú colscartha de réir dlí, ba chóir duit an méid seo a leanas a sholáthar: 

 • dáta an scartha (agus luaigh más dócha go mbeidh sé buan)
 • an dáta is dócha a bheidh an scaradh buan
 • sonraí faoi aon íocaíochtaí ón Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS), lena n-áirítear an cineál íocaíochtaí agus an tsuim
 • agus
 • sonraí na socruithe íocaíochta (má tá morgáiste ar áras an teaglaigh i gceist).

Má tá leanaí agat, féadfaidh sé go bhfuil tú incháilithe le haghaidh an Creidmheas Cánach Cúramóra Linbh do Dhuine Singil (CCCLDS)

Ar aghaidh: Bliain an idirscartha, colscartha nó scaoileadh páirtnéireachta sibhialta