Idirscaradh, colscaradh, scaoileadh páirtnéireachta sibhialta agus neamhniú sibhialta

Creidmheasanna cánach, faoisimh agus íocaíochtaí leasa shóisialaigh

Creidmheas Cánach Cúramóra Linbh do Dhuine Singil (CCCLDS)

Féadtar an CCCLDS a éileamh má chomhlíonann tú na coinníollacha.

Faoiseamh i leith ús ar mhorgáiste

Féadtar an faoiseamh seo a éileamh má íocann tú ús ar mhorgáiste ar theach do d’iarpháirtnéir. Ní mór an iasacht a bheith chun príomháit chónaithe d’iarpháirtnéara a cheannach, a dheisiú, a fhorbairt nó a fheabhsú.

Féadfaidh tú an faoiseamh a éileamh freisin má íocann tú ús morgáiste ar an aon áit chónaithe s’agat nó ar do phríomháit chónaithe. Ní fhéadtar ach an tsuim faoisimh do dhuine singil a éileamh.

Creidmheas Cánach do Bhaintreach

Má fhaigheann d’iarpháirtnéir bás agus sibh scartha, féadtar creidmheas breise cánach a éileamh do bhaintreacha

Níl an creidmheas seo ar fáil duit nó do d’iarphairtnéir más rud é:

  • go raibh sibh colscartha
  • go raibh d’pháirtnéireacht shibhialta dhíscaoilte.