Idirscaradh, colscaradh, scaoileadh páirtnéireachta sibhialta agus neamhniú sibhialta

Sócmhainní agus maoin a aistriú idir iarpháirtnéirí

Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC)

Ní chaithfear CGC a íoc má thugann cúirt ordú go n-aistreofaí sócmhainní idir iarpháirtnéirí.

Tá an t-áras roinnte teaghlaigh san áireamh sna sócmhainní seo. Ní fhéadtar sócmhainní a áireamh atá mar chuid de stoc trádála a bhaineann le trádáil nó gnóthas.

Má tá caillteanais incheadaithe neamhúsáidte agat, féadfaidh tú iad a aistriú chuig d'iarpháirtnéir i mbliain an idirscartha.

Má dhéanann tú maoin a dhiúscairt chuig d'iarpháirtnéir nuair a scarann tú ní mór duit CGC a íoc ar an ngnáthbhealach. Ní áirítear leis seo má dhéantar diúscairt mar gheall ar ordú cúirte.

Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) agus Dleacht Stampa

Féadtar scaradh ach fanacht pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta le d’iarpháirtnéir ó thaobh an dlí de. Sa chás seo níl ort CFC ná Dleacht Stampa a íoc ar mhaoin a aistríodh eadraibh.

Má tá tú colscartha nó má tá do pháirtnéireacht shibhialta scaoilte, féadann an chúirt ordú a dhéanamh chun maoin a aistriú eadraibh. Ní bheidh ort CFC ná Dleacht Stampa a íoc ar na haistrithe maoine ordaithe cúirte. Is é seo an cás maidir le horduithe ó chúirteanna eachtrannacha atá aitheanta mar orduithe bailí in Éirinn.

Má fhaigheann tú neamhniú eaglaise, ní fhágfaidh sé do phósadh sa dlí sibhialta mar phósadh neamhbhailí. Is céilí ó thaobh an dlí fós thú féin agus d'iarchéile chun críocha CFC agus an Dleacht Stampa.

Má scair tú nó má fuair tú colscaradh tar éis 15 Meitheamh 2000 agus má cheannaíonn tú teach eile, féadfaidh sé go gcáilíonn tú le haghaidh faoiseamh do cheannaitheoirí céaduaire. Ní mór na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh chun a bheith cáilitheach:

  • tá an t-áras comhroinnte teaghlaigh fágtha agat
  • níl leas san áras comhroinnte teaghlaigh coinnithe agat
  • tá cónaí fós ar d'iarpháirtnéir sa teach, ar teach é a roinn tú leo roimh an idirscaradh nó roimh neamhniú do phósta.

Ar aghaidh: Creidmheasanna cánach, faoisimh agus íocaíochtaí leasa shóisialaigh