Cáin Iarchoimeádta ar Sheirbhísí Gairmiúla (CISG) do neamhchónaitheoirí

Is éard atá i gceist leis an CISG ná asbhaint ó íocaíochtaí eagraíochtaí áirithe chuig gairmithe.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar CISG sa rannán ar Fhéinmheasúnú agus féinfhostaíocht.