Creidmheas Cánach do Chúramóir Baile

An Creidmheas Cánach do Chúramóir Baile a éileamh

Úsáid moChúrsaí chun an Creidmheas Cánach do Chúramóir Baile a éileamh le haghaidh na bliana reatha. De rogha ar sin, féadfaidh tú an Fhoirm Éilimh ar Chreidmheas Cánach do Chúramóir Baile a chomhlánú. Féadfaidh tú é sin a chur sa phost ansin chuig d'oifig na Coimisinéirí Ioncaim.

Má íocann tú cáin faoin gcóras féinmheasúnaithe, éilítear an creidmheas cánach trí an rannán Cúramóir Baile a chomhlánú ar do thuairisceán cánach bliantúil.

Teorainn ama le haghaidh aisíocaíocht éileamh

Ní mór duit éileamh a dhéanamh laistigh de cheithre bliana tar éis dheireadh na bliana cánach lena mbaineann an t-éileamh.

Ní mór duit Cáin Ioncaim a bheith íoctha agat i rith bliain d'éilimh d'fhonn aisíocaíocht a fháil. Má tá Cáin Ioncaim le híoc agat fós leis na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh bliain níos túisce, féadfar an tsuim sin a bhaint as d'aisíocaíocht.