Creidmheas Cánach do Chúramóir Baile

An Creidmheas Cánach do Chúramóir Baile a éileamh

Úsáid moChúrsaí chun an Creidmheas Cánach do Chúramóir Baile a éileamh le haghaidh na bliana reatha. De rogha ar sin, féadfaidh tú an Fhoirm Éilimh ar Chreidmheas Cánach do Chúramóir Baile a chomhlánú. Féadfaidh tú é sin a chur sa phost ansin chuig d'oifig na Coimisinéirí Ioncaim.

Chun an creidmheas a éileamh ar moChúrsaí:

  1. Cliceáil ar an nasc 'Bainistigh Do Cháin 2024' faoi 'Seirbhísí ÍMAT'.
  2. Roghnaigh 'Cuir creidmheasanna nua leis'.
  3. Cliceáil ar 'Creidmheas Cánach do Chúramóir Baile' sa rannán 'Tú féin agus do theaghlach'.
  4. Líon isteach sonraí do chleithiúnaí, lena n-áirítear a UPSP agus a ndáta breithe.
  5. Comhlánaigh an próiseas agus déan tíolacadh.

Má íocann tú cáin faoin gcóras féinmheasúnaithe, éilítear an creidmheas cánach trí an rannán Cúramóir Baile a chomhlánú ar do thuairisceán cánach bliantúil.

Teorainn ama le haghaidh aisíocaíocht éileamh

Ní mór duit éileamh a dhéanamh laistigh de cheithre bliana tar éis dheireadh na bliana cánach lena mbaineann an t-éileamh.

Ní mór duit Cáin Ioncaim a bheith íoctha agat i rith bliain d'éilimh d'fhonn aisíocaíocht a fháil. Má tá Cáin Ioncaim le híoc agat fós leis na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh bliain níos túisce, féadfar an tsuim sin a bhaint as d'aisíocaíocht.