Cé atá faoi dhliteanas i leith CMÁ agus an Mhuirir Theaghlaigh

Léas fadtéarmach

Má tá maoin chónaithe tógtha ar léas fadtéarmach agat ar feadh 20 bliain nó níos mó, tá tú faoi dhliteanas an Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ) a íoc.

Ar aghaidh: An Muirear Teaghlaigh