An chaoi a bhfuil feidhm ag an gCáin ar Thithe Folmha (CCF)

Léargas ginearálta

Is é cuspóir na Cánach ar Thithe Folmha (CTF) an soláthar maoine cónaithe atá ar fáil le díol nó le ligean ar cíos a mhéadú. Baineann CTF le maoine cónaithe atá in úsáid mar áit chónaithe ar feadh achair níos lú ná 30 lá ar a laghad i dtréimhse inmhuirir 12 mhí.

Is cáin fhéinmheasúnaithe í CTF. Tá sé de fhreagracht ar úinéir na maoine a ndliteanas a mheas agus na gníomhartha is gá a dhéanamh.

Fiú má tá measúnú déanta ag úinéir maoine cheana féin nach mbaineann CTF lena maoin, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim fós iarraidh ar aon úinéir maoine:

  • stádas a maoine a dheimhniú
  • tuairisceán CTF a thíolacadh dá maoin.

Chun stádas do mhaoine a dheimhniú, is féidir go n-iarrfar ort fianaise a chur ar fáil go raibh do mhaoin, le linn na tréimhse inmhuirir:

  • áitithe
  • gur dhíol tú an mhaoin
  • go raibh an mhaoin faoi réir tionóntachta cháilitheach.

Chun Tuairisceán CTF a thíolacadh le haghaidh do mhaoine, féadtar an tseirbhís ar líne CTF a úsáid. Ní mór duit Tuairisceán CTF a thíolacadh má iarrann na Coimisinéirí Ioncaim ort é sin a dhéanamh.

Tabhair do d’aire

Is í an chéad tréimhse inmhuirir le haghaidh CTF ná ón 1 Samhain 2022 go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2023.

Mínítear ar an gcéad leathanach eile roinnt eisiamh a d'fhéadfadh a chiallódh nach mbeadh feidhm ag an CTF ar do mhaoin. Fiú mura bhfuil na heisiaimh ábhartha duit, féadfaidh sé go bhfuil do mhaoin fós díolmhaithe ó CTF má chomhlíonann sí coinníollacha áirithe. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach díolúintí Cánach ar Thithe Folmha (CTF).

Ar aghaidh: Cén uair a bhfuil feidhm ag CTF ar mhaoin