Céard is gá a dhéanamh

Céim 5: Tíolaic do Thuairisceán CTF

Má bhaineann an Cháin ar Thithe Folmha (CTF) le do mhaoin don tréimhse inmhuirir reatha, ní mór duit Tuairisceán CTF a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim faoin 7 Samhain 2023.

Cén chaoi le do Thuairisceán CTF a thíolacadh

Ní mór duit do Thuairisceán CTF a thíolacadh ar líne tríd an tairseach CTF. Beidh tú in ann rochtain ar an tairseach CTF trí logáil isteach ar:

 • moChúrsaí
 • Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim
 • an tairseach Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ). 

Tar éis duit rochtain ar an Tairseach CTF, roghnaigh an cnaipe ‘Cliceáil anseo chun tús a chur leis an bpróiseas 3 chéim chun do thuairisceán a thíolacadh’. Beidh tú in ann ansin na céimeanna thíos a leanúint chun do thuairisceán a thíolacadh.

Déan athbhreithniú ar do chuid sonraí

Sa chéim seo beidh ort stádas do mhaoine a dheimhniú. Más úinéir thú a bhfuil níos mó ná maoin amháin agat, beidh ort stádas gach maoine a dheimhniú. Beidh sé de rogha agat a dheimhniú an raibh an mhaoin:

 • folamh
 • áitithe
 • gur athraigh úinéireacht na maoine taobh istigh den tréimhse inmhuirir.

Do thuairisceán CTF a thíolacadh

Féadfaidh tú a dheimhniú an gcáilíonn do mhaoin le haghaidh díolúine. Mura mbaineann aon díolúintí le do mhaoin, ba chóir duit an rogha 'Ní bhaineann le hábhar' a roghnú. Má tá roinnt maoine agat, beidh tú in ann an díolúine riachtanach a roghnú do gach maoin ina n-aonar. Le haghaidh tuilleadh eolais maidir le díolúintí, féach ar an rannán ar dhíolúintí CTF.

Léireofaí scáileán achomair ansin ina bhféadtar an méid seo a leanas a dheimhniú:

 • sonraí faoi do thuairisceán
 • iomlán na cánach iníoctha
 • agus
 • an modh íocaíochta is rogha leat.

Déan íocaíocht

Nuair a thíolacann tú do Thuairisceán CTF, iarrfar ort do chineál íocaíochta a dheimhniú. Féadfaidh tú cibé acu seo a leanas a roghnú:

 • d’íocaíochtaí a roinnt thar an mbliain ina dhiaidh trí dhochar díreach
 • íoc go hiomlán trí Threoir Dochair Bhliantúil (TDB)
 • íoc go hiomlán trí chárta creidmheasa nó dochair.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Céim 6:

Maoine faoi úinéireacht ag níos mó ná duine amháin

Amhail an Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ), tá Tuairisceán CTF amháin le tíolacadh ag an duine inmhuirir ainmnithe le haghaidh maoine faoi chomhúinéireacht. Seolfaidh na Coimisinéirí Ioncaim gach comhfhreagras CTF don mhaoin don duine dliteanach ainmnithe. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Cé hé/hí an duine inmhuirir.

Ar aghaidh: Céim 6: Deimhnigh do shocraíocht íocaíochta