Céard is gá a dhéanamh

Léargas ginearálta

Féadfaidh sé go mbeidh tú faoi dhliteanas na Cánach ar Thithe Folmha (CTF) más rud é:

 • go bhfuil maoin chónaithe agat
 • agus
 • go raibh sí in úsáid mar áit chónaithe ar feadh níos lú ná 30 lá ar a laghad sa tréimhse inmhuirir 12 mhí.

Tabhair do d’aire

Is í an chéad tréimhse inmhuirir le haghaidh CTF ná ón 1 Samhain 2022 go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2023.

Céimeanna atá le tógáil in 2023

Ar an 1 Samhain 2023, ní mór duit a chinneadh an raibh do mhaoin chónaithe folamh ar feadh aon tréimhse le linn na tréimhse inmhuirir. Ba chóir duit athbhreithniú a dhéanamh ar na sé chéim seo chun tuiscint a fháil ar an méid atá le déanamh agat:

 • Céim 1: Déan seiceáil an maoin chónaithe le haghaidh Cáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) í do mhaoin.
 • Céim 2: Déan seiceáil an bhfuil feidhm ag CTF ar do mhaoin.
 • Céim 3: Déan seiceáil cén fhad a raibh do mhaoin in úsáid.
 • Céim 4: Déan seiceáil an bhfuil tú incháilithe le haghaidh díolúine.
 • Céim 5: Tíolaic do Thuairisceán CTF.
 • Céim 6: Deimhnigh do shocraíocht íocaíochta.

Céard atá le déanamh má dhéanann na Coimisinéirí Ioncaim teagmháil leat faoi do mhaoin

Fiú má tá measúnú déanta agat nach mbaineann CTF le do mhaoin, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim iarraidh ort fós:

 • stádas do mhaoine a dheimhniú
 • agus
 • Tuairisceán CTF a thíolacadh do do mhaoin, má iarrtar.

Chun stádas na maoine a dheimhniú, féadfaidh sé go n-iarrfaí ort fianaise a chur ar fáil go raibh do mhaoin, le linn na tréimhse inmhuirir:

 • áitithe
 • díolta
 • go raibh an mhaoin faoi réir tionóntachta cháilitheach.

Chun Tuairisceán CTF a thíolacadh le haghaidh do mhaoine, féadtar úsáid a bhaint as:

 • moChúrsaí
 • Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)
 • an tairseach CMÁ.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar do thuairisceán a thíolacadh, féach Céim 5.

Ar aghaidh: Céim 1: Déan seiceáil an maoin chónaithe le haghaidh CMÁ í do mhaoin