Céard is gá a dhéanamh

Céim 4: Déan seiceáil an bhfuil tú incháilithe le haghaidh díolúine

Is é an chéad chéim eile ná a sheiceáil an bhfuil do mhaoin díolmhaithe ón muirear Cánach ar Thithe Folmha (CTF) don tréimhse inmhuirir. Chun tuilleadh eolais a fháil ar na coinníollacha cáilitheacha sonracha le haghaidh gach díolúine, féach díolúintí CTF.

Má cháilíonn do mhaoin le haghaidh díolúine ó CTF don tréimhse inmhuirir seo, is gá duit an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • an díolúine a éileamh mar chuid de do Thuairisceán CTF
  • taifead a choinneáil ar úsáid do mhaoine cónaithe sa tréimhse ón 1 Samhain 2022 go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2023. Le haghaidh tuilleadh eolais ar na taifid ar chóir duit a choinneáil, féach oibleagáidí maidir le taifid a choinneáil.
  • agus
  • athbhreithniú a dhéanamh ar d’oibleagáidí CTF don chéad tréimhse inmhuirir eile ón 1 Samhain 2023 go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2024.

Ba chóir duit leanúint ar aghaidh go dtí Céim 5 is cuma má cháilíonn do mhaoin le haghaidh díolúine CTF nó nach gcáilíonn.

Tabhair do d’aire

Má tá tú incháilithe le haghaidh díolúine CTF, ní mór duit é a éileamh ar do Thuairiscean CTF le haghaidh gach tréimhse inmhuirir.

Ar aghaidh: Céim 5: Tíolaic do Thuairisceán CTF